Tjenester

Gratis konsultasjon

+47 900 42 119

Noen av våre tjenester

Vi leverer alle tjenester knyttet til drift og vedlikehold

Gjerne kontakt oss for priser og vilkår. Vi hjelper deg gjerne med å finne beste løsning for deg.

 • Drift av inn og utvendige arealer
 • Oppfølging serviceavtaler og tekniske anlegg
 • Montering og reparasjoner
 • Kosting, spyling og renhold av utearealer
 • Renhold av parkeringsanlegg
 • Snekkerarbeid
 • Grøftearbeider
 • Fundamentering
 • Planering
 • Klargjøring til betong og forskaling
 • Vann og avløp
 • Etablering av grøntarealer, plen og landskap
 • Strøing og salting
 • Brøyting og bortkjøring av snø
 • Manuell snømåking
 • Feiing av vei, gårdsplasser og parkeringsplasser
 • Spyling
 • Skjøtsel av grøntanlegg
 • Kant og plenklipp
 • Spyling og renhold
 • Generelt utomhusarbeider

Vi ønsker å vise tydelighet, tillit og kvalitet

Kontakt oss gjerne i dag for en gratis konsultasjon.